25/10/2023

Spelletjes

Als voorbereiding van hun spreektaak hebben de leerlingen van 2C hun gekozen spel gespeeld. Later moeten zij immers hun spel uitleggen aan hun klasgenoten.Kahootquiz

2D herhaalde de leerinhoud van Wouw van voorbije maand aan de hand van een digitale quiz. 
24/10/2023

Rollerdag

Gisteren konden de leerlingen rolleren op de speelplaats om de laatste week voor de herfstvakantie in te zetten.20/10/2023

Dag van de jeugdbeweging

De leerlingen mochten vandaag in het uniform van hun jeugdbeweging naar school komen.11/10/2023

Lees(groot)ouders

Vanaf vandaag komen enkele leesouders elke woensdagochtend de leesgroepjes begeleiden. 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 04/10/2023

Werelddierendag

Elk jaar op 04/10 hebben we extra veel aandacht voor de (bedreigde) diersoorten. 

Eerst kregen we bezoek van een hondje in de klas. 

Vervolgens leest de papa van Manon (2D) voor uit zijn boek met dierenverhalen.

Ten slotte kunnen de ouders vrijdagavond de werkjes van de volledige school rond het thema 'Werelddierendag' bezichtigen in de turnzaal.